Nabídka Hledat

Vyhráli jsme soudní spor s polskou značkou Kucharek

Počátkem ledna 2016 padl definitivní rozsudek v soudním sporu o porušování práv k ochranné známce a o nekalé soutěži se společností Pěkný – Unimex patřící do skupiny polského výrobce potravin Prymat.

Předmětem sporu bylo napodobování designu obalů kořenících směsí Podravka polskou značkou Kucharek dodávanou na český trh firmou Pěkný – Unimex. Nejvyšší soud ČR 27. října 2015 odmítl dovolání firmy Pěkný Unimex proti rozsudku Vrchního soudu v Praze. Soudní spor probíhal od roku 2011, dřívější pokus o mimosoudní řešení nebyl ze strany výrobce ani distributora Kucharka akceptováno.

Výrobek Kucharek tak nesmí být v České republice nabízen v obalech napodobujících modrý obal univerzální kořenící směsi Podravka a zboží v těchto obalech musí být staženo z trhu. Toto rozhodnutí je konečné a neexistuje proti němu žádný opravný prostředek. Soudy uznaly, že podobnost obalu Kucharek je dána zejména jeho grafickým ztvárněním a specifickou barevnou kombinací napodobující chráněný obal Podravka. Spotřebitel tak může oba výrobky lehce zaměnit.

„Soud uznal, že Kucharek napodobováním našich obalů zneužívá výdaje na vývoj obalů a na reklamu, které v České republice vynakládáme. Vývoj obalů a reklama nás stojí nemalé finanční prostředky, proto musíme svá nehmotná práva důsledně chránit,“ říká Dalibor Kezele, předseda představenstva české dceřiné společnosti Podravka – Lagris.

Již po předchozích nepravomocných soudních rozhodnutích Kucharek provedl drobnou úpravu svého obalu. „Jednalo se však pouze o nepatrnou změnu. Budeme proto nuceni dělat další právní kroky k ochraně naší značky a požadovat zadostiučinění a odškodnění,“ říká Dalibor Kezele.

Polský výrobce plagiátu obalu Kucharek (firma Prymat ani jeho český distributor Pěkný – Unimex) nereagoval na návrhy na smírné řešení a stažení svého výrobku z trhu, a proto byl spor postoupen soudu.

Nejde přitom o první případ, kdy se konkurence dopouští vůči Podravce nekalosoutěžního jednání a napodobuje její obaly. Napodobeniny designu obalů Podravky se na českém i na dalších trzích objevily před několika lety.

Sdílet s přáteli

podravka-eshop.cz